Sign up or log in to follow your favorite podcasts and listen to episodes!

Văn nghệ cuối tuần: Trăng tàn trên hè phố

SBS Vietnamese - SBS Việt ngữ

18min
32.5 MB

Bản nhạc Trăng tàn trên hè phố được nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ sáng tác vào đầu thập niên 60 khi ông đang dạy học tại Đà Nẵng để tặng một người bạn thân thiết là quân nhân VNCH nhà thơ Xuân Dưỡng đóng quân ở Đà nẵng thời đó.

Audio recordings, show notes and artwork of this podcast are the property of its owner and are neither affiliated with nor endorsed by jCasts.

This site uses cookies to ensure you get the best experience. Learn more