Sign up or log in to follow your favorite podcasts and listen to episodes!

Пътуване през Библията @ttb.twr.org/bulgarian

Latest episode released

Описание - "Пътуване през Библията" е част от служението за изучаване на Библията на Thru the Bible. Поредицата е съставена от д.б.н. Дж. Върнан Макгий и е преведена и адаптирана на над 100 езика и диалекта. Тя представлява ежедневна 30-минутна радио програма, в която слушателят систематично преминава през съдържанието цялата Библия. Сега тези програми са на разположение онлайн.

Audio recordings, show notes and artwork of this podcast are the property of its owner and are neither affiliated with nor endorsed by jCasts.

This site uses cookies to ensure you get the best experience. Learn more